P&K KFA (VDI 3781 Blatt 4)

Versionsübersicht

Version 2.29. (2024-04-24)

Version 2.28. (2024-03-22)

Version 2.27. (2024-03-13)

Version 2.26. (2024-02-29)

Version 2.25. (2024-01-24)

Version 2.24. (2023-12-06)

Version 2.23. (2023-08-28)

Version 2.22. (2023-08-21)

Version 2.21. (2023-08-01)

Version 2.20. (2023-07-23)

Version 2.19. (2023-07-14)

Version 2.18. (2023-07-05)

Version 2.17. (2023-07-04)

Version 2.16. (2023-06-29)

Version 2.15. (2023-06-05)

Version 2.14. (2023-06-02)

Version 2.13. (2023-04-26)

Version 2.12. (2023-03-11)

Version 2.11. (2022-12-02)

Version 2.10. (2022-01-31)

Version 2.9. (2021-12-14)

Version 2.8. (2021-10-31)

Version 2.7.0.528 (2021-08-31)

Version 2.7 (2020-12-05)

Version 2.6 (2020-10-08)

Version 2.6 (2020-09-09)

Version 2.5 (2019-11-11)

Version 2.4 (2019-11-01)

Version 2.3 (2019-10-20)

Version 2.2 (2019-09-17)

Version 2.1 (2019-06-18)

Version 2.0 (2019-05-31)

Version 1.9.0 (2019-05-01)

Version 1.8.0 (1019-02-17)

Version 1.7.0 (2019-01-15)

Version 1.6.0 (2018-11-03)

Version 1.5.0 (2018-10-18)

Version 1.4.0 (2018-10-14)

Version 1.3.0 (2018-09-23)

Version 1.2.0 (2018-08-22)

In dieser Version noch nicht realisiert:

Version 1.1.0 (2018-08-08)

In dieser Version noch nicht realisiert:

Version 1.0.0 (2018-07-08)

In dieser Version noch nicht realisiert:

Version 0.9.1.154 (2018-03-28)

In dieser Version noch nicht realisiert:

Version 0.9.1 (2018-03-12)

In dieser Version noch nicht realisiert:


Version 0.9.0.0 (2018-02-20)

In Version 0.9.0.0 noch nicht realisiert:

In Version 0.9.0.0 sind noch nicht realisiert: